Vejbump mm

Der har været korrespondance med kommunen angående etablering af vejbump. Korrespondancen er her samlet i et PDF-dokument. For fuldstændigheds skyld er alle mails indeholdt. Bemærk at der opfordres til at komme med tilkendegivelser. Send disse til Karina, Hanne og/eller Inga. Sidstnævnte sørger for eventuel videre distribution til bestyrelsen og opdatering i PDF-dokumentet.

Link til korrespondance
Link til den kommunale hjemmeside omtalt i dokumentet
LInk til kommunens trafiksikkerhedsplan – PDF-dokument
Fartdæmpning på lokalveje – PDF-dokument


HTML PDF – eksterne links
Fra bestyrelsen om vand- og kloakproblemer 2011
Bestyrelsesmøde 6.9.2011
     Fra Facadeudvalget 2008    Fra Facadeudvalget
    Bestyrelsesmøde 19.9.2008

Endnu en WordPress-blog