Det historiske hjørne

Historiske dokumenter

Projektforslag om udbygning af husene. Behandlet og forkastet i 2001. Eksternt link til PDF-dokument.

Diverse dokumenter fra foreningens start.Eksternt link til PDF-dokument. Overdragelsesskøder, fuldmagter m.m. i forbindelse med byggearbejdet. En blandet bunke indsamlet af Hanne, Engkrogen 6. Her findes foreningens værdi omsat i tønder hartkorn og navnene på de første beboere.


De gamle album

Arne og Tenna Kronholt har boet her siden foreningens start.

Siden deres indflytning i det nybyggede hus er der blevet fotograferet flittigt og godt. De har nu været så venlige at give os mulighed for at kikke med i deres album.

Billederne er vist med Kronholts kommentarer. Som eneste tilføjelse skal nævnes, at det unge menneske der ses på 2 af billederne, er familiens søn Søren.

Nyd de flotte billeder


Prøv quizzen fra vejfesten 2008    Quiz


Herunder et enkelt billede fra Lokalhistorisk Arkiv Gladsaxe. Billedet er taget omkring det nuværende Mosevej 66. Der vides ikke andet om datering, end at det er efter 1910.


Endelig 3 bileder fra Engkrogen 32 først i 60’erne.

Endnu en WordPress-blog